Gebruik van cookies

Jobsite.hr maakt gebruik van cookies voor technische en statistische redenen en om uw surfen gemakkelijker te maken.

U kunt de cookies via uw webbrowser beheren, zodat u op de hoogte bent wanneer er cookies worden aangemaakt. U kunt ze op die manier weigeren of toestaan.

Verwerking persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers van de jobsite.hr website

U kunt de jobsite.hr website en zijn subdomeinen gewoon bezoeken en raadplegen voor informatie, zonder dat daarbij persoonlijke gegevens moeten doorgegeven worden.

Als u ons persoonlijke gegevens bezorgt, zullen die in naleving van de geldende normen en voorschriften worden verwerkt.

Wij bieden u een dienstverlening van 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Het is dus vanzelfsprekend dat wij van u informatie, waaronder persoonlijke gegevens, nodig hebben die ons kan helpen bij het doorsturen van werkaanbiedingen die met uw profiel overeenkomen of bij het opmaken van uw profiel zodat het voor onze klanten gepast zichtbaar wordt.

Jobsite.hr stelt alles in het werk om uw privéleven volledig te eerbiedigen; dat uw gegevens vertrouwelijk blijven en enkel worden gebruikt voor datgene wat op de jobsite.hr website staat beschreven en met hetzelfde doel: de optimalisatie van uw carrière.

Jobsite.hr verbindt er zich toe uw persoonlijke gegevens te respecteren en te beschermen in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd bij wet van 11 december 1998. Jobsite.hr kan echter niet dezelfde normen garanderen wat het gebruik van uw gegevens door haar klanten betreft.

Over welke gegevens gaat het en waarom werden ze verzameld?

Elke bezoeker van de Jobsite.hr kan de pagina's van de site doorbladeren en de jobaanbiedingen raadplegen, zonder zich daarbij te moeten registreren.

Als de bezoeker Jobsite.hr wilt gebruiken om zijn of haar carrière te lanceren, heeft Jobsite.hr een aantal gegevens nodig om dat te kunnen doen.

Het gaat om de volgende gegevens:

  • Identificatiegegevens (naam , adres, telefoon,.... )
  • Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, ... )
  • Onderwijs en opleiding
  • Beroep en tewerkstelling
  • Curriculum vitae
  • Motivatiebrief

Die gegevens worden opgevraagd om uw Jobsite.hr account (A) te beheren en u informatie toe te sturen (B).

Mijn Account op jobsite.hr “Profiel”

Als u uw account aanmaakt, gebeurt dat met twee doelstellingen:

  1. U kunt vrij de Jobsite.hr raadplegen met toegang tot het nieuws, het forum en het netwerk;
  2. Uw account is uw virtuele cv. Uw account bevat bepaalde persoonlijke gegevens die u zelf in uw instellingen heeft aangegeven. Ze bevat ook elementen (specialisaties) die u in ons segmenteringsmodel hebt aangevinkt met betrekking tot beroepen.

Deze informatie zal door Jobsite.hr worden verwerkt om u van de volgende diensten te laten genieten:

  • Job- en emailwaarschuwingen: u ontvangt via email regelmatig beschikbare aanbiedingen die met uw profiel overeenkomen. U kunt zich op elk ogenblik voor deze dienst uitschrijven;
  • Gegevensbestand rekruteerder: onze klanten (adverteerders en rekruteerders) - die specifieke profielen zoeken en contractueel toegang tot onze database hebben – kunnen uw cv (met uw persoonlijke gegevens) vinden door criteria (segmenten) te selecteren die met uw profiel overeenkomen.

Uw emailadres

Naast jobalerts kan Jobsite.hr uw mailadres ook gebruiken om uw informatie over nieuwigheden, updates of product- of dienstwijzigingen door te sturen, waaronder de raadpleging en het gebruik van de Jobsite.hr.

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor mogelijk onbepaalde duur. Dat gezegd zijnde kunt u uw account te allen tijde deactiveren om niet meer in onze database te staan.

Technologie evolueert en Jobsite.hr kan ertoe gevraagd worden om persoonlijke gegevens op te vragen en te verwerken die niet in deze verklaring zijn opgenomen. Mocht dat het geval zijn, brengt Jobsite.hr u op de hoogte en kunt zich tegen deze wijziging verzetten.

Afhankelijk van de producten en diensten die Jobsite.hr aanbiedt, kan de gebruiker ertoe gebracht worden een contract met Jobsite.hr af te sluiten dat met name de wijze regelt waarop Jobsite.hr persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt. In dat geval zal het meest gunstige instrument voor Jobsite.hr van toepassing zijn.

Om statistieken op te stellen kan Jobsite.hr anonieme gegevens gebruiken over het gebruik van de website, zoals bezochte URL's, de hoeveelheid tijd besteed aan pagina's , enz.

Van zodra u gesolliciteerd heeft voor een vacature gepubliceerd door Jobsite.hr en u liet uw CV achter,  geeft u de toestemming om de gegevens van uw CV te gebruiken zodat wij en de werkgevers u geschikte jobs kunnen aanbieden die beantwoorden aan uw vaardigheden.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens, hoe ze te raadplegen en te corrigeren?

Jobsite.hr is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Te dien einde en in overeenstemming met de geldende voorschriften, heeft Jobsite.hr de gegevensverwerking aangegeven bij Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL).

Als u vragen hebt over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, of als u ze wilt raadplegen of corrigeren, neem dan contact met ons op via onderstaand adres:

Qiwie, People Solutions Company

Congresstraat 35

1000 Brussel

privacy@qiwie.be

Welke maatregelen zijn genomen om uw privacy te beschermen?

Opdat de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens is gewaarborgd, installeerde Jobsite.hr verscheidene mechanismen om uw persoonlijke gegevens te beschermen (encryptie, wachtwoorden, ...) evenals informatica-tools (management protocol van veiligheidsincidenten, strijd tegen kwaadwillige inbreuken, software toegangsbeveiliging, …).

Aanvullende informatie

U kunt bijkomende informatie over uw rechten op de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer vinden op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (www.privacycommission.be).

Nl
Welkom bij Jobsite | HR

We gebruiken noodzakelijke cookies om onze site te laten werken. We willen ook analytische cookies instellen die ons helpen verbeteringen aan te brengen door te meten hoe u de site gebruikt. Deze worden alleen ingesteld als u akkoord gaat. Als u uw cookie-instelling wilt wijzigen, raadpleeg dan het gedeelte "Gebruik van cookies" van ons privacybeleid.